MIKOŁAJKI

Każdy z nas od dzieciństwa oczekiwał na ten szczególny dzień –
dzień 6 grudnia, kiedy  wspominamy  Św. Mikołaja – biskupa.

Dla większości z nas był to pierwszy święty, którego darzyliśmy wielką sympatią, bo przecież przynosił nam prezenty. Od epoki, w której żył św. Mikołaj, dzieli nas obecnie wiele stuleci. Dzisiejsza wiedza o nim jest mieszanką faktów historycznych i legend. Jednak Święty Mikołaj nieustannie przekazuje nam bardzo ważną, zawsze aktualną ideę. Mówi o życzliwości, dobroci, potrzebie ofiarności wobec bliźnich. Przypomnijmy zatem kilka legend i faktów o tym szczególnym świętym…

_AP


Modded by Wojciech Gorzan & Wojtek Koroński
Member of The Internet Defense League
Powered by WordPress | Designed by: SharePoint Hosting | Thanks to Virtual Desktops, Project Server and Microsoft SharePoint