XXVI edycja Ogólnopolskiej Olimpiady „Wiedzy o Żywieniu i Żywności”

Zapraszamy Uczniów Technikum i Liceum do udziału w XXVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „Wiedzy o Żywieniu i Żywności” o tematyce wiodącej: „Żywienie w profilaktyce chorób układu krążenia”. 

Etap szkolny odbędzie się w poniedziałek 11 października  2021r. w godz. 12.00-13.00 (świetlica szkolna). 

Zgłoszenia poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym należy kierować do Pani Jadwigi Klimczak do dnia  4 października 2021r.

Informujemy, że literatura dotycząca Olimpiady podana jest w gablocie przy sali nr 15, a cały informator znajduje w niżej podanym linku:

http://www.olimpiadawiedzyozywieniu.pl/dokumenty/informator_edycja_26.pdf

Komisja Przedmiotów Zawodowych