Defibrylator AED w naszej szkole

Od wielu lat jesteśmy szkołą promującą bezpieczeństwo. Uczestniczymy w takich projektach jak Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa oraz Kultura Bezpieczeństwa, dlatego ciągle staramy rozwijać się w tej dziedzinie.

Ostatnim naszym przedsięwzięciem było udostępnienie wszystkim uczniom i pracownikom szkoły defibrylatora AED.

Defibrylator AED jest urządzeniem przeznaczonym do stosowania u osób z zatrzymaniem krążenia. W bezpieczny dla ratownika i osoby poszkodowanej sposób prowadzi krok po kroku za pomocą poleceń głosowych i wizualnych przez przebieg akcji ratowniczej, podając impuls elektryczny.

Defibrylator, który zamontowano w naszej szkole na parterze obok wejścia głównego, to model HeartSine Samaritan PAD 350P.

Zachęcam gorąco do zapoznania się podanym niżej filmem instruktażowym oraz instrukcją jego obsługi.

Barbara Świętoń

 

Film: Pierwsza pomoc z użyciem defibrylatora PAD SAM 350P:

 

InstrukcjaPAD SAM 350P