Złote Laury

Z lekkim opóźnieniem, jak i tegoroczne matury, spowodowanym epidemią koronawirusa, ale 10 czerwca 2020 udało się uhonorować najzdolniejszych absolwentów naszej szkoły statuetką Złotego Lauru KEN.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w gabinecie Pani Dyrektor Barbary Świętoń. W roku szkolnym 2019/2020 Złoty Laur zdobyli:
– Klaudia Gawlik 3c
– Ewelina Gródek 4h
– Zenon Tokarczyk 4i
Uczniowie wpisali się także do pamiątkowej księgi Złotych Laureatów, po czym odbyła się sesja zdjęciowa. Można zażartować, że tak zdolni i pilni uczniowie pierwszy – i zarazem ostatni – raz wylądowali „na dywaniku” u Pani Dyrektor. Życzymy naszym absolwentom dalszych sukcesów naukowych i powodzenia na studiach.

Złoty Laur otrzymuje uczeń- absolwent, który został nagrodzony wcześniej „Srebrnym Laurem” i spełnia warunki obowiązkowo z punktu 1, 2 oraz dwa z pozostałych:
1. Wzorowe zachowanie (postawa bez zastrzeżeń);
2. Średnia ocen 5.0 bez ocen dostatecznych na świadectwie;
3. Co najmniej finalista konkursu bądź Olimpiady przedmiotowej;
4. Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej;
5. Zwycięstwo w konkursach międzyszkolnych;
6. Zajęcie w konkursach wewnątrzszkolnych 1, 2, 3 miejsca;
7. Wyróżniająca praca w Samorządzie Uczniowskim, klasowym, na rzecz szkoły;
8. Formy teatralne- piosenka, proza, teatr;
9. Publikacje uczniowskie- Internet, gazetka szkolna, gazeta;
10. Osiągnięcia sportowe;
11. Organizacja imprez szkolnych;
12. Udokumentowane sukcesy w różnych dziedzinach nauki;
13. Działalność w wolontariacie.