Zawody „Pomyśl o Bezpieczeństwie”

W tegorocznej 5 edycji konkursu organizowanego przez prezydenta miasta Nowego Sącza „Pomyśl o bezpieczeństwie” naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Klaudia Szczygieł, Dawid Noga i Patryk Płachta z klasy 1d LO, których do zawodów przygotował pan Janusz Gądek.

Ten konkurs jest wyjątkowy ze względu na swoja formę. Przez cztery kwietniowo-majowe soboty uczestnicy spotykali się w ciekawych miejscach i poznawali kwestie związane z naszym bezpieczeństwem takie jak:
-system zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
-budowle ochronne,
-zagrożenia wynikające z zażywania narkotyków i dopalaczy,
-zasady bezpiecznego posługiwania się bronią,
-cyberprzemoc i bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
-zasady przeprowadzania ewakuacji i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem komendy policji, państwowej straży pożarnej, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej i stacji uzdatniania wody w Nowym Sączu. Uczestnicy poznali zasady pracy Krynickiej Grupy GOPR i WOPR w Gródku. Po zdobyciu wiedzy teoretycznej przyszedł czas na rywalizację. 24 maja w ZSEM w Nowym Sączu został dla uczestników zawodów przeprowadzony test wiadomości i sprawdzian wiedzy praktycznej. Nasi reprezentanci zdobyli miejsca w pierwszej dziesiątce. GRATULUJEMY!