Zapraszamy do akcji „Jestem Aniołem, a jaką Ty Masz Super Moc?”

Głównym założeniem projektu „Jestem Aniołem, a jaką Ty masz Super moc?” jest nauka odpowiedzialności i aktywności społecznej wśród dzieci i młodzieży, zachęcanie do prowadzenia zdrowego trybu życia. Projekt „Jestem Aniołem, a jaką Ty masz Super moc?” jest kontynuacją Akcji „Wylosuj Anioła”, którą fundacja „Gdy Liczy się Czas” zainicjowała w 2016 roku.

Akcja została uznana za jedną z najlepszych inicjatyw w obszarze onkologii za 2016 rok według ogólnopolskiego portalu Zwrotnik Raka. Projekt „Jestem Aniołem, a jaką Ty masz Super moc?” polega na zachęcie do pisania kartek wsparcia dla dzieci na oddziałach onkologii i napisanie opracowań lub wykonanie pracy artystycznej przez uczniów mając cztery tematy do wyboru:

1. „Smaczne i zdrowe, czy to jest możliwe?”
2. „Sport drogą do zdrowia”,
3. „Zdrowy tryb życia, co to jest i dlaczego jest zdrowy?”
4. „Czy zdrowie jest takie ważne?”

Prace mogą być indywidualne lub grupowe.

Wytyczne wykonania kartek-wsparcia:
1. Kartki wsparcia mogą być wykonane własnoręczne. Przy czym muszą być wykonane starannie i wyglądać estetycznie.
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci na oddziałach onkologii:
2. Nie można używać brokatów na kartkach.
3. Wszystkie elementy muszą być dokładnie i trwale przyklejone na kartce
4. W kartce/liście powinny się znaleźć życzenia zdrowia
5. Pisząc kartki osoby piszą kilka słów o sobie, dzielą się swoim doświadczeniem życiowym, zainteresowaniami, zostawiają kontakt do siebie.Taka forma będzie wyraźnym wsparciem społecznym dzieci i młodzieży, która przebywa na leczeniu onkologicznym,
7. W kartkach nie piszemy słowa rak, śmierć.
8. Nie zwracamy się do dzieci, jak do aniołów, ponieważ to może się kojarzyć ze śmiercią.
9. Treść listu, czy kartki powinna być pozytywna i wspierająca małego/młodego pacjenta.
10. Na kartce/liście warto napisać do kogo kartka/list jest skierowana do dziewczynki czy chłopczyka i określić mniej więcej wiek odbiorcy (na oddziałach przebywają dzieci od kilku miesięcy do 18 roku życia), ponieważ kartki będą losowane przez pacjentów.
11. Jedna osoba może napisać tylko jeden list lub wykonać tylko jedną kartkę.

Wytyczne dotyczące opracowań, prac plastycznych:
1. Uczniowi placówek edukacyjnych piszą opracowania mając cztery tematy do wyboru: „Smaczne i zdrowe, czy to jest możliwe?”, „Sport drogą do zdrowia”, „Zdrowy tryb życia, co to jest i dlaczego jest zdrowy?”, „Czy zdrowie jest takie ważne?” lub wykonują pracę artystyczną na dany temat/tematy. Praca może być indywidualna bądź grupowa.
2. Jury powołane przez organizatora będzie punktowała zgodność opracowania z wybranym tematem, korzystanie z przykładów z literatury pięknej, zachętę do prowadzenia zdrowego trybu życia, oryginalność i twórczość.

Liczba stron nie ma znaczenia.
Prace mogą być napisane odręcznie.
Prace mogą być wykonane grupowo.
Prace mogą być wykonane techniką plastyczną (np. narysowane plakaty, wykonane kolaży).

Bądź zdrowy, bądź aktywny, bądź aniołem dla chorych dzieci!
Szczegóły: www.gdyliczysieczas.pl oraz www.wylosujaniola.com

Akcja „Jestem Aniołem, a jaką Ty Masz Moc” w naszej szkole trwać będzie do 11.01.2019r.
Przygotowane kartki – wsparcia, listy, opracowania lub prace artystyczne można składać bezpośrednio u p. Anny Chronowskiej oraz w gabinecie pedagoga i psychologa.

Zachęcamy wszystkich do udziału.
Liczymy na Wasze dobre serca! 🙂