Wybory Samorządu Uczniowskiego 2023

Drogie Uczennice! Drodzy Uczniowie! 26 maja odbędą się wybory do Samorządu Uczniowskiego ZSnr1.

Samorząd jest reprezentantem społeczności uczniowskiej, a jego przedstawiciele – w szczególności Przewodniczący – są godni naśladowania w zaangażowaniu w życie szkoły. 

Jeżeli pragniesz pomóc, zaangażować się w rozwoju szkoły, reprezentować uczniów i współpracować z nimi, to zadanie dla Ciebie. Już dziś wypełnij Formularz zgłoszeniowy i weź udział w wyborach na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. 

Formularz zgłoszeniowy można odebrać od 14 kwietnia u mgr Katarzyny Kożuch lub Patrycji Kozik z 3D sekretarza samorządu uczniowskiego 

Zgłoszenia wraz z uzupełnionym formularzem  zgłoszeniowych należy złożyć u opiekuna Samorządu Uczniowskiego mgr Katarzyny Kożuch do  21 kwietnia.

Bądź odważny. Zgłoś się. Czekamy!!!