[UWAGA uczniowie VLO!] Regulamin stypendiów z projektu „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych…”

Prosimy zapoznać się z informacjami, dokumenty do pobrania/wydruku!


Regulamin
Załącznik 1: Wniosek
Załącznik 2: Oświadczenie o dochodach
Załącznik 3: Oświadczenie o wielodzietności
Załącznik 4: Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
Załącznik 5: IPREU
Załącznik 6: Umowa stypendialna
Załącznik 7: Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik 8: Sprawozdania IPREU