[UWAGA!] Uczniowie VLO: Nowa rekrutacja do projektu!

Nowa rekrutacja WRZESIEŃ 2018 do projektu pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie”

Zajęcia dodatkowe z informatyki:
• Projektowanie stron www 3 grupy
• Cyfrowa obróbka dźwięku i obrazu 2 grupy
• Komputerowe wspomaganie projektowania 5 grup
• Obsługa oprogramowania biurowego i biznesowego 1 grupa

Zajęcia dodatkowe biologii:
• Obserwacje mikroskopowe budowy anatomicznej roślin 1 grupa
• Identyfikacja ptaków w terenie 1 grupa


Dokumenty do pobrania:

Regulamin
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
Oświadczenie uczestnika projektu
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Zakres danych osobowych dla ucznia