UWAGA uczniowie V LO biorący udział w projekcie „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie”

W załączeniu dokumenty rekrutacyjne (Regulamin wraz z załącznikami oraz wzór Umowy Stypendialnej) dotyczące otrzymania pomocy stypendialnej w ramach projektu pn. „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie”.

Regulamin rekrutacji do pomocy stypendialnej
Umowa stypendialna
Instrukcja wypełnienia Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia
Załącznik nr 1 – Formularz o przyznanie stypendium
Załącznik nr 2 – Oświadczenie ucznia
Załącznik nr 3 – Oświadczenie ucznia o dochodach
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wielodzietności
Załącznik nr 5 – Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia
Załącznik nr 6 – Sprawozdanie stypendialne

Ważne informacje:

  • Wszystkie załączniki powinny być wypełnione przez ucznia / rodzica dziecka i złożone do 19 października br. w sekretariacie szkoły.
  • Regulamin przyznawania i przekazywania stypendium szczegółowo opisuje zasady rekrutacji oraz zakres kosztów na które może zostać przewidziane stypendium.
  • Umowa stypendialna zostaje podpisana z uczniem po jego wyborze przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną. Umowa stypendialna zostanie podpisana zarówno przez realizatora projektu – Dyrektora szkoły, jak i Beneficjenta – Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
  • Stypendia wypłacane są przez szkołę na rachunek bankowy przedstawiony w umowie stypendialnej.
  • Stypendysta jest zobligowany do wypełnienia Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia. W celu ułatwienia tego zadania została sporządzona dodatkowo Instrukcja wypełniania IPREU.
  • Sprawozdanie stypendialne jest składane dopiero po zakończeniu przyznawania pomocy stypendialnej dla ucznia. W trakcie przyznawania stypendium nauczyciel – opiekun stypendysty lub sam stypendysta może zostać wezwany do przedstawienia raportu lub notatki służbowej z otrzymanej pomocy.