[Aktualizacja!!!] Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych Technikum nr 1

Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok szkolny 2018/2019 dla uczniów klasy 3 i 4 (2018/2019) w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami: