[UWAGA] Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych dla ZSnr1

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetargu i składania ofert!

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Projekt umowy


Pakiet nr 1 – produkty różne:
Formularz cenowy
Załącznik nr 1 do SIWZ


Pakiet nr 2 – mleko i wyroby mleczarskie:
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do SIWZ


Pakiet nr 3 – jaja:
Formularz cenowy
Załącznik nr 3 do SIWZ


Pakiet nr 4 – mięso i wyroby wędliniarskie:
Formularz cenowy
Załącznik nr 4 do SIWZ


Pakiet nr 5 – warzywa i owoce:
Formularz cenowy
Załącznik nr 5 do SIWZ


Pakiet nr 6 – mrożonki:
Formularz cenowy
Załącznik nr 6 do SIWZ


Pakiet nr 7 – pieczywo i wyroby cukiernicze:
Formularz cenowy
Załącznik nr 7 do SIWZ