[UWAGA!] Nowa rekrutacja na kursy w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami!

Nowa rekrutacja na kursy:

• carving
• barista
• barman
• obsługa kas fiskalnych
• zdobnictwo cukiernicze
• aranżacja stołów
• potrawy regionalne
• animator wolnego czasu gości hotelowych
• język niemiecki w gastronomii i hotelarstwie
• język rosyjski w gastronomii i hotelarstwie
• kalkulacje gastronomiczne

w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy”

• jeżeli składałeś już dokumenty z tego projektu – przynosisz tylko zał. nr 3 i nr 4
• jeżeli nigdy nie składałeś dokumentów to przynosisz wszystkie załączniki (od zał. 1 do zał. nr 7)
• na załączniku nr 1 zaznaczasz kursy w których chciałbyś brać udział w ciągu nauki w szkole.


Dokumenty do pobrania/wydruku:

Załącznik nr1: Formularz rekrutacyjny
Załącznik nr2: Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr3: Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr4: Zaświadczenie ze szkoły
Załącznik nr5: Oświadczenie o niepełnosprawności
Załącznik nr6: Zakres danych osobowych do SL
Załącznik nr7: Oświadczenie uczestnika o zmianie statusu na rynku pracy