[UWAGA] Nowa rekrutacja na kurs prawa jazdy kat. B (początek kursu wrzesień 2018)

Uczniowie którzy ukończą 18 lat do 24 grudnia 2018 mogą składać wnioski na kurs PRAWA JAZDY kat. B w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy”.

  • jeżeli składałeś już dokumenty z tego projektu – przynosisz tylko zał. nr 3 i nr 4
  • jeżeli nigdy nie składałeś dokumentów to przynosisz wszystkie załączniki (od zał. 1 do zał. nr 7)

Termin do środy do godz. 13:00


Druki dostępne poniżej:

Załącznik nr1: Formularz rekrutacyjny
Załącznik nr2: Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr3: Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr4: Zaświadczenie ze szkoły
Załącznik nr5: Oświadczenie o niepełnosprawności
Załącznik nr6: Zakres danych osobowych do SL
Załącznik nr7: Oświadczenie o zmianie statusu na rynku pracy