Kontrakt

Kontrakt pomiędzy Rodzicami, Uczniami a Dyrekcją
Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Sączu