Świąteczne Kartki Dobroczynne niosą pomoc i dobre słowo

W dniach 10-12 grudnia 2018 roku wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Silni sercem” rozprowadzali Świąteczne Kartki Dobroczynne Stowarzyszenia Sursum Corda.


Dochód ze sprzedaży w kwocie 151,20 zł przeznaczony został na niesienie pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym objętych pomocą programu „Na Ratunek” – podopiecznych Stowarzyszenia Sursum Corda.

Dziękujemy!!!