Świąteczne Kartki Dobroczynne niosą pomoc i dobre słowo!

W dniach 9-12 grudnia 2019 roku wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Silni sercem” rozprowadzali Świąteczne Kartki Dobroczynne Stowarzyszenia Sursum Corda.

Dochód ze sprzedaży w kwocie 205,10 zł przeznaczony został na niesienie pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym objętych pomocą programu „Na Ratunek” – podopiecznych Stowarzyszenia Sursum Corda.