Stypendia Fundacji Sądeckiej 2018/19

Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków wspiera naukę zdolnej młodzieży wiejskiej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

 Na stypendium mogą liczyć uczniowie  z najlepszą średnią ocen – nie niższą niż 4,75

 Do przyznania stypendium brane jest również po uwagę kryterium dochodu przypadającego na każdego członka w rodzinie. Jednym z podstawowych warunków przyznawania stypendium jest udział w wolontariacie. Wnioski o przyznanie stypendium będą przyjmowane przez Fundację Sądecką, której siedziba mieści się przy ulicy Barbackiego 57 w Nowym Sączu, w terminie do 1.10.2018 r. (do godziny 16.00).

Szczegóły w gabinecie pedagoga i psychologa.

Do pobrania:

REGULAMIN udzielania stypendium na rok 2018/2019

WNIOSEK o stypendium dla ucznia (Załącznik nr 1 a)