Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2019/2020.


Jest to program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Dokumenty należy składać w terminie od 5 marca do 3 kwietnia 2020 r. w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 52, pokój 202, (punkt potwierdza dokumenty za zgodność z oryginałem!)

Informacje :
Regionalny Program Stypendialny

Możesz zapytać również w gabinecie psychologa i pedagoga szkolnego.