Spotkania komisji przedmiotowych oraz agend szkolnych

Spotkania komisji przedmiotowych oraz agend szkolnych 29 sierpnia 2019r. godz. 10.30 (w salach wg wykazu na tablicy ogłoszeń).
Spotkanie Zespołu Wychowawczego 29 sierpnia 2019r. godz. 12.00 w świetlicy szkolnej.
Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej 30 sierpnia 2019r. godz. 10.00 w świetlicy szkolnej.