Regulamin Szkolnego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami!


1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przebieg konkursu są nauczyciele Zespołu Szkół nr 1:
– pani Marta Groń
– pan Janusz Gądek

2. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas Zespołu Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu.

3. Celem Konkursu jest :
– wspieranie integralnego rozwoju uczniów w zakresie twórczości artystycznej poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych
– wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej
– popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce patriotycznej
– pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego
– umacnianie świadomości narodowej
– kultywowanie pamięci o wydarzeniach , które zmieniły losy naszej Ojczyzny i ludziach, którzy walczyli o Jej suwerenność

4. Każdy uczestnik konkursu prezentuje jeden z utworów podanych w załączniku nr 1. Może on wykonywać również inną pieśń patriotyczną pod warunkiem, że odpowiada ona poniższym kryteriom (punkt nr 5) a jej wybór został skonsultowany z organizatorami.

5. Za utwór patriotyczny uznaje się :
– pieśń powstałą w związku z wydarzeniem historycznym
– piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z dziejów Polski lub postać historyczną i jej działalność
– piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej
– piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną

6. Uczestnicy konkursu:
W Konkursie mogą uczestniczyć soliści oraz grupy wokalne i wokalno – instrumentalne.
Uczestnicy konkursu mogą śpiewać a capella, z akompaniamentem instrumentalnym dowolnej osoby lub z podkładem muzycznym przygotowanym przez uczestnika na CD lub USB, który należy dostarczyć najpóźniej do dnia 24 października 2018 roku do organizatorów konkursu.

7. Kryteria oceny wykonywanych utworów:
– dobór repertuaru, zgodność tematyki utworów z charakterem konkursu
– muzykalność i warunki głosowe wykonawców
– oryginalność interpretacji
– staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii, postawa)
– ogólny wyraz artystyczny

8. Nagrody
Laureatów konkursu wyłoni Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu
Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu.
Przyznana zostanie także nagroda publiczności.
Każdy wykonawca otrzyma pamiątkowy dyplom i drobny upominek, natomiast zwycięzcom trzech pierwszych miejsc dodatkowo przyznane zostaną nagrody książkowe.
Laureaci tegorocznego konkursu zaśpiewają podczas koncertu z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, na który zaproszeni zostali laureaci poprzednich dziesięciu edycji Szkolnego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej.

9. Terminy:
– Zgłoszenia do konkursu dokonuje wychowawca klasy lub sam zainteresowany do dnia 19 października 2018 roku przekazując informację pani Marcie Groń lub panu Januszowi Gądkowi.
– Konkurs odbędzie się 6 listopada 2018 roku o godzinie 10 00 w świetlicy Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej.
– Przesłuchania do konkursu odbędą się 24 października 2018 roku w świetlicy szkolnej
– Próba odbędzie się 29 października 2018 roku

Załącznik nr 1

Repertuar:

1. „Warszawianka 1831 r.”
2. „Rota”
3. „My Pierwsza Brygada”
4. „O mój rozmarynie”
5. „Piechota”
6. „Wojenko, wojenko cóżeś ty za pani”
7. „Przybyli ułani pod okienko”
8. „Rozkwitają pąki białych róż”
9. „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”
10. „Rozszumiały się wierzby płaczące”
11. „Czerwone maki na Monte Cassino”
12. „Hej chłopcy, bagnet na broń”
13. „Pałacyk Michla”
14. „Hymn Sybiraków”
15. „Modlitwa obozowa”
16. „Warszawskie dzieci”
17. „Biały krzyż”
18. „Historia Roja”
19. „Ostatni list”
20. „Honor i gniew”
21. „Mury”
22. „Ballada o Janku Wiśniewskim”
23. „Piosenka dla córki”
24. „Żeby Polska była Polską”
25. „Taki kraj”
26. „ Nie gniewaj się na mnie Polsko”