Programy profilaktyczne

W bieżącym roku szkolnym w klasach pierwszych V LO i Technikum Nr 1 realizowane będą programy profilaktyczne:

1.”Podstępne WZW”– na temat wirusowego zapalenia wątroby typ A,B,C
2.”Znamię znam je”– dotyczący profilaktyki czerniaka. Jest to próba zmiany alarmującej statystyki poprzez popularyzację wiedzy na temat czerniaka.
Programy te prowadzone będą przez pielęgniarkę szkolną.