Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – informacje

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W NOWYM SĄCZU
ul. Broniewskiego 5, 33-300 Nowy Sącz
Tel/fax.(018) 443 86 22, 604 196 628
www.poradnia-nowysacz.pl, e-mail: ppp1ns@wp.pl

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele i Wychowawcy!

 W związku z trwającą epidemią podjęliśmy działania zmierzające do dostosowania  naszej pracy i udzielanej  pomocy do Państwa potrzeb.

Codziennie od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00 doświadczeni psycholodzy, psychoterapeuci, interwenci kryzysowi pozostają do telefonicznej dyspozycji dla rodziców, nauczycieli oraz uczniów pełniąc dyżur telefoniczny pod wskazami niżej numerami.
Zachęcamy, by zwracać się po poradę zarówno w sytuacjach trudnych związanych z obecną sytuacją epidemii, ale także w nurtujących Państwa na co dzień sprawach wychowawczych.

Specjaliści poradni są dostępni pod numerami telefonu w godzinach:

 • 8.00 – 12.00
  • Tel. 509- 745-510
  • Tel. 515-712-780
 • 12.00 – 16.00
  • Tel. 509- 745-510
  • Tel. 515-712-805
  • Tel. 515-712-863

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo w okresie stanu epidemii proponujemy następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

1. Dla rodziców:
poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:

 • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz zdalnym nauczaniem
 • trudności wychowawczych,
 • prowadzenia rozmowy z dzieckiem dotyczącej konieczności pozostania w domu i dbania o zdrowie swoje i innych,
 • trudności edukacyjnych,
 • wspomagania dziecka w procesie samodzielnej nauki w domu –harmonogram dnia, planowanie pracy i motywowanie do wysiłku intelektualnego,
 • bezpieczeństwa w sieci,
 • wstępna diagnoza problemu: wywiady zdalne, analiza dostarczonej dokumentacji, porady,
 • konsultacje logopedyczne,
 • wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju niewymagających przeprowadzenia pełnej diagnozy w poradni.

2. Dla nauczycieli:
poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail w sprawach:

 • prowadzenia rozmowy z rodzicem dotyczącej obecnej sytuacji oraz konieczności pozostania w domu i dbania o zdrowie całej rodziny,
 • redukowania poziomu lęku u uczniów i ich rodziców,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych podczas edukacji zdalnej,
 • trudności emocjonalno-motywacyjnych uczniów, z uwzględnieniem radzenia sobie z samodzielną nauką w domu i ocenianiem,
 • trudności emocjonalno-społecznych uczniów wynikających z obecnej sytuacji i izolacji społecznej.

3. Dla uczniów:

 • Psychoterapię i terapię psychologiczną on-line
 • Terapię logopedyczną on-line
 • Poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:
  • dbania o zdrowie psychiczne,
  • planowania i organizacji samodzielnej nauki w domu oraz terminowości wykonywania zadań w systemie zdalnym,
  • radzenia sobie z sytuacją ekspozycji społecznej podczas zajęć on-line,
  • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną,
  • radzenia sobie z ocenianiem w systemie zdalnym,
  • uświadamiania cyberzagrożeń i sposobów reagowania na nie,
  • zaspakajania potrzeby własnej przestrzeni,
  • radzenia sobie z izolacją społeczną i zaspokojenia potrzeby kontaktów rówieśniczych.

 

W sprawach składania wniosków, odbierania opinii i orzeczeń, oraz w kwestiach uzyskania informacji na temat procedur zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerami: 18/ 441-86-22, 604-196-628 oraz do kontaktu mailowego: ppp1ns@wp.pl , ppp@poradnia-nowysacz.pl

 

Dokumenty można składać także:

 • za pośrednictwem tradycyjnej poczty,
 • elektronicznej skrzynki podawczej e-puap Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Nowym Sączu (PPP-NS),
 • bezpośrednio w siedzibie Poradni – ul. Broniewskiego 5, 33-300 Nowy Sącz

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (18/ 441-86-22, 604-196-628).
Ze względów bezpieczeństwa główne wejście do Poradni jest zamknięte. Przyjmowanie i odbiór dokumentów odbywa się w gabinecie nr 16 (na parterze) w godzinach 8.00 – 16.00.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, gotowi udzielać wsparcia w tej trudnej dla wszystkich sytuacji.

Z poważaniem,

Dyrektor wraz z zespołem pracowników PPP
w Nowym Sączu.