Pola Nadziei w Zespole Szkół nr 1

19 i 20 kwietnia 2018 r. wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Silni sercem” w Zespole Szkół nr 1 przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na rzecz Sądeckiego Hospicjum w ramach akcji „Żonkilowe Pola Nadziei”.

Udało się zebrać kwotę 493,40 zł oraz 2 euro.

Dziękujemy wszystkim, którzy otworzyli swoje serca na cierpienie osób przebywających w sądeckim hospicjum.