Podziękowania od Państwowej Inspekcji Pracy

Nasza szkoła otrzymała podziękowanie z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie za realizację programu edukacyjnego pn. „Kultura bezpieczeństwa”.

Podstawowym celem tego przedsięwzięcia w bieżącym roku szkolnym było promowanie wśród naszych uczniów idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych.
Jest to już kolejny rok naszego aktywnego udziału w tym projekcie.