Początki Festiwalu

Nauczyciele uczący w naszej szkole języków obcych organizują co roku konkurs piosenki obcojęzycznej wierząc, że w ten sposób doskonalą umiejętności językowe swoich uczniów, motywują ich do nauki a także rozbudzają ich uzdolnienia i zainteresowania.
Konkurs ten cieszy się ogromną popularnością wśród młodzieży. Co roku obserwujemy jak wiele pracy wkłada ona w przygotowania i z jak wielką radością i entuzjazmem czeka na swój występ. Chciałyśmy za wszelką cenę podtrzymać ten zapał i dać jej możliwość dalszego rozwoju w tym zakresie.
Wtedy właśnie zrodził się pomysł wprowadzenia wieloetapowości konkursu i zaproszenia do wspólnej zabawy rówieśników z pozostałych szkół ponadgimnazjalnych.
Nie wiedziałyśmy oczywiście, czy się uda, ale byłyśmy pewne, że w wielu uczniach nowosądeckich szkół drzemie szereg talentów a naszym zadaniem jest ich pielęgnowanie oraz promowanie. Poprzez udział w międzyszkolnym konkursie młodzież miałaby możliwość zarówno spotkania z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach, rozwijania swoich pasji, wymiany doświadczeń jak i zaprezentowania na zewnątrz swoich talentów, co z kolei daje większą satysfakcję, mobilizuje do działania, sprzyja pomysłowości i kreatywności.
No i ten element rywalizacji – już nie tylko pomiędzy uczniami ale także i szkołami……
I stało się. W grudniu 2012 roku odbył się I. Międzyszkolny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, w którym wzięli udział przedstawiciele wszystkich nowosądeckich szkół ponadgimnazjalnych. Impreza okazała się sukcesem. Mamy cichą nadzieję, iż na zawsze wpisze się ona w kalendarium nowosądeckich uroczystości.

Organizatorki
Renata Haza • Joanna Rówińska • Katarzyna Kołak