Organizacja Ślubowania klas pierwszych

14 października 2020r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Spotkania Wychowawców klas pierwszych z Wychowankami w następujących salach:

Godzina 9:20

 • 1A – sala 6 wych. Aneta Kogut – wejście od parkingu
 • 1B – sala 36 wych. Joanna Iwaniec – wejście główne
 • 1C – sala 1 wych. Kinga Bargieł – wejście od parkingu
 • 1D – sala 38 wych. Iwona Wituszyńska – wejście główne
 • 1E – sala 28 wych. Agnieszka Galica – wejście od parkingu
 • 1G – sala 40 wych. Marta Gołyźniak – wejście główne
 • 1H – sala 30 wych. Przemysław Stolarczyk – wejście główne
 • 1I – sala 34 wych. Małgorzata Prusak – wejście główne
 • 1J – sala 39 wych. Robert Król – wejście główne

Harmonogram spotkania:

 • 9:30 – 10:00 Konkurs wiedzy o Patronie Szkoły.
 • 10:05 Uroczyste Ślubowanie przeprowadzone w salach za pośrednictwem radiowęzła.
 • 10:30 Program artystyczny – audycja.

Obowiązuje strój galowy.