Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego organizowana jest przez Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie.

Zawody szkolne odbywają się do końca listopada 2019r. Uczestników obowiązuje zakres wiedzy i umiejętności ujęty w podstawie programowej z j. polskiego dla szkół ponadpodstawowych na poziomie rozszerzonym. Udział w tej części zawodów polega na samodzielnym napisaniu jednej pracy w formie rozprawki ( od 10 do 15 stron wydruku komputerowego) na wybrany temat z zestawu, który znajduje się w serwisie internetowym olijp.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w OLiJP 🙂

Opiekunowie etapu szkolnego OLiJP
E. Ciułkowska i A. Motyka