Olimpiada Historyczna

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w eliminacjach szkolnych XLVI Olimpiady Historycznej.

Zawody I etapu odbywają się na terenie szkoły i składają się z części pisemnej i ustnej.

W ramach eliminacji pisemnych I etapu uczniowie przygotowują prace pisemne na jeden z 7 tematów zaproponowanych przez Komitet Główny i opublikowanych na stronie głównej Olimpiady.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przebiegu Olimpiady Historycznej dostępne są na stronie organizatora http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl