Nasze sukcesy w Turnieju Szkół – Nowy Sącz 2018 z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Konkursy organizowane w ramach Turnieju Szkół Nowosądeckich z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości przyniosły nam kolejne sukcesy.

W konkursie na scenariusz lekcji wychowawczej promującej wartości i postawy patriotyczne wśród młodzieży zorganizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu. Myślą przewodnią konkursu adresowanego do wszystkich szkół średnich z terenu Nowego Sącza była wypowiedź Jana Pawła II „ Nie chciejcie Ojczyzny, która was nic nie kosztuje”. Propozycja lekcji wychowawczej opracowana przez panią mgr Martę Groń została doceniona przez jury konkursowe i nagrodzona II miejscem. Nagrodzone scenariusze lekcji wychowawczych zostały opublikowane w specjalnym folderze wydanym w ramach konkursu Turniej Szkół – Nowy Sącz 2018 z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Folder jest dostępny w szkolnej bibliotece.

Kolejny sukces w postaci II miejsca w XXII Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Patriotycznej zorganizowanym pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka wyśpiewała Martyna Michalik wraz ze szkolnym zespołem muzycznym, który przyjął nazwę „Klinga”. Opracowaniem muzycznym utworu „O mój rozmarynie rozwijaj się” zajęli się : Natalia Burnagiel, Kamil Leśniak, Marcin Sułkowski, Artur Migacz, Michał Burdacki i Krystian Łagowski. Opiekunem zespołu jest pani mgr Marta Groń.

Jednym z ostatnich konkursów organizowanych w ramach Turnieju Szkół – Nowy Sącz 2018 był Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Droga Nowego Sącza do niepodległości”. Również w tym konkursie stanęliśmy na podium. Szymon Szczecina z klasy 2b zajął w konkursie wiedzy o odradzaniu się niepodległości w Nowym Sączu III miejsce.

WSZYSTKIM NAGRODZONYM SERDECZNIE GRATULUJEMY!