Międzyszkolny Konkurs Lingwistyczny Duet

Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów naszej szkoły do udziału w kolejnej edycji konkursu DUET, którego organizatorem jest Instytut Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Etap wewnętrzny (eliminacje szkolne) odbędzie się 14 stycznia 2020 w świetlicy szkolnej o godz. 11:00 (czas trwania 90 minut) (45 minut – test z j. angielskiego oraz 45 minut – test z drugiego j. obcego – niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego).

Etap międzyszkolny, finałowy odbędzie się w Instytucie Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu:
– 25 lutego 2020 – część pisemna
– 18 marca 2020 – część ustna

Uczestnicy konkursu muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami równocześnie w zakresie dwóch języków obcych. Językiem podstawowym – obowiązkowym jest język angielski. Drugim językiem do wyboru jest język niemiecki, francuski lub rosyjski. Wszystkie dodatkowe informacje o konkursie zamieszczone są w regulaminie na stronie http://pwsz-ns.edu.pl/ijo w zakładce WSPÓŁPRACA >> Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO GOSPODARCZYM >>

Zgłoszenia do konkursu przyjmują nauczyciele języków obcych do dnia 06 grudnia 2019 roku.

Koordynatorzy etapu szkolnego
nauczyciele Magdalena Kałużny oraz Aneta Kogut.