Koronawirus – informacje

W związku z rosnącą liczbą zakażeń w Europie koronawirusem SARS-CoV-2 zwracamy się z prośbą o przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym częste mycie rąk wodą z mydłem, stosowanie odpowiednio zasad ochrony podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania rękami oczu, nosa i ust.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Kuratorium Oświaty na temat koronawirusa.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu

Komunikat Kuratorium Oświaty