Język rosyjski od podstaw

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły, którzy są zainteresowani nauką języka rosyjskiego na zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach innowacji pedagogicznej: Język rosyjski od podstaw!

Вв Рр Чч Гг Ии Жж Лл Вв Фф Ы Цц Йй Бб Ии Сс Яя Юю Зз Дд Ээ

Proponowane terminy zajęć dodatkowych:

  • Kl. 1 LO, TG czwartek 13:10-13:55
  • Kl.2 LO, TG środa 11:30 – 12:15

Szczegółowych informacji udziela nauczyciel j. rosyjskiego M. Kałużny.