Informacja o wyniku naboru na stanowisko Księgowego w Zespole Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Agnieszka Nieć