Gratulacje Karolina!!!


Gratulacje dla naszej koleżanki Karoliny Grabovej za godne reprezentowanie naszej szkoły w olimpiadzie okręgowej z języka rosyjskiego!!!!