Finał i rozdanie nagród w Szkolnym Konkursie „Polscy Nobliści”

19 grudnia ogłoszono wyniki konkursu poświęconego sylwetkom i twórczości laureatów literackiej Nagrody Nobla.

Konkurs obejmował:

  • test wiedzy o twórczości polskich noblistów
  • projekt plastyczny inspirowany postacią i twórczością wybranego noblisty

Pani dyrektor Barbara Świętoń wręczyła zwycięzcom konkursu dyplomy oraz nagrody, a ogłoszeniu wyników towarzyszyła oprawa artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły pod opieką Pani Magdaleny Posłusznej.

W konkursie wzięło udział 31 uczniów.
Nagrodzeni w części literackiej:

  • I miejsce: Klaudia Gawlik z klasy 3c
  • II Katarzyna Kożuch z klasy 3c
  • III miejsce: Norbert Szczerba z klasy 3j

Wyróżnienie za projekt plastyczny otrzymała Kinga Szyszka z klasy 3h

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział, a nagrodzonym gratulujemy wiedzy i talentu.