Dni wolne od zajęć dydaktycznych w czerwcu

Informujemy o ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w dniach 8, 9, 10 czerwca 2020 r.
Ustalony wcześniej dzień 12 czerwca 2012 r. pozostaje wolny od zajęć dydaktycznych.