ARS czyli jak dbać o miłość

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła realizuje program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Jest to program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.
Zajęcia w klasach pierwszych liceum ogólnokształcącego i technikum prowadzić będzie pani pielęgniarka szkolna.