Aktywny Samorząd – możliwość uzyskania dofinansowania do nauki na studiach wyższych i w szkołach policealnych dla osób niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w załączeniu przesyła informacje o możliwości uzyskania dofinansowania przez osoby niepełnosprawne do nauki na poziomie wyższym czyli do studiów lub nauki w szkole policealnej w ramach programu AKTYWNY SAMORZĄD – Moduł II finansowanego ze środków PFRON.

 

INFORMACJA: AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II