Akcja charytatywna „Serce – Sercu”

W grudniu 2019 roku organizowana jest akcja charytatywna „Sercu- Sercu”, czyli zbiórka żywności w nowosądeckich sklepach.

Uczniowie, którzy chcą brać udział w tej akcji proszeni są o zgłoszenie się do pani Anny Chronowskiej do dnia 29 listopada.

Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu „Silni sercem”
Anna Chronowska