Klasa przyrodnicza

Przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, język angielski

języki obce: j. angielski, j. francuski

  • na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów: j. polski, matematyka, j. angielski, geografia

Jeżeli fascynuje Cię świat przyrody, nauki o Ziemi, zapraszamy do klasy, w której będziesz mógł rozwijać swoje hobby.
Na lekcjach biologii poznasz otaczającą Cię przyrodę, a świat roślin i zwierzą nie będzie już dla Ciebie tajemnicą. Zajęcia z wykorzystaniem mikroskopów umożliwią Ci dokładne zbadanie zebranego przez Ciebie materiału badawczego. Stworzysz własne preparaty do obserwacji, które ułatwią Ci zrozumienie funkcjonowania żywych organizmów.
Dzięki geografii poznasz budowę naszej planety i zrozumiesz dlaczego w świecie przyrody występują wzajemne zależności. Ułatwią Ci to badania terenowe odbywające się w różnych zakątkach naszego kraju. Zebrane przez Ciebie skały, próbki wody i gleby w praktyczny sposób wprowadzą Cię w świat geografii fizycznej.
Realizowana w szkole innowacja „Geoinfotropy” będzie okazją do poszerzenia Twojej wiedzy i umiejętności z zakresu biologii i geografii.
Lekcje języka angielskiego nauczą Cię skutecznej komunikacji w języku obcym, specjalistycznego słownictwa z związanego z inżynierią środowiska, ochroną środowiska i ekologią.

Wybierając klasę przyrodniczą będziesz mógł kontynuować naukę na kierunkach: ochrona środowiska, ekologii, bioinżynieria, biotechnologia, rolnictwo.

Prezentacja klasy przyrodniczej