O nas

Warsztaty Szkolne są integralną częścią Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu, w której młodzież kształci swoje umiejętności praktycznie pod kierunkiem nauczycieli zajęć praktycznych i kucharzy. Wykonuje ćwiczenia manualne w połączeniu ze zdobytą wiedzą teoretyczną oraz z wiedzą z przedmiotów zawodowych. Na zajęciach w Warsztatach Szkolnych praktykę odbywają przyszli kucharze, technicy żywienia i usług gastronomicznych, kelnerzy. Uczniowie mają możliwość zdobycia pełnego zakresu praktycznych umiejętności zawodowych oraz sprawdzenia się w warunkach produkcyjnych w  dobrze wyposażonych stanowiskach pracy: przygotowalni, kuchni właściwej, garmażerni, cukierni, ekspedycji i sali konsumenckiej. Przekazywane młodzieży treści są na bieżąco aktualizowane i wzbogacane. Systematycznie wprowadzane są nowoczesne technologie stosowane w produkcji gastronomicznej, mające na celu doskonalenie zawodowe. Produkcja wytworzona w  ćwiczeń jest sprzedawana w formie obiadów w stołówkach warsztatów. Część wyrobów dostarczamy w ramach cateringu na zamówienie klientów do miejsc przez nich wyznaczonych bądź na terenie naszej placówki.

Kadra

Kierownik Warsztatów Szkolnych: mgr inż. Małgorzata Mordarska.

Nauczyciele

 • mgr inż. Aneta Durlak Jamro
 • mgr inż. Paweł Kopczyński
 • mgr inż. Krystyna Michalik
 • mgr inż. Maria Wójcik
 • mgr Barbara Wańczyk
 • mgr Anna Opiło
 • Teresa Janus
 • Wiesława Król
 • Bożena Ziomek

Pracownicy niepedagogiczni

 • Artur Biela
 • Monika Borek
 • Zofia Bugara
 • Tadeusz Dara
 • Krystyna Fritz
 • Agnieszka Gręzicka
 • Grażyna Grybel
 • Urszula Kiełbasa
 • Grażyna Król
 • Halina Michalik
 • mgr Małgorzata Pietryga Kołacz
 • mgr Lucyna Pietrzak
 • Barbara Serafin Morańska
 • Paweł Szczurek
 • Irena Twardowska
 • mgr Urszula Wiktor
 • mgr Zofia Zasadni
 • lic Anna Zboś

Lokalizacja

Warsztaty Szkolne mieszczą się w budynkach przy ulicy:

 • Stołówka szkolna ul. Nadbrzeżna 77 Nowy Sącz
 • Stołówka szkolna ul. Królowej Jadwigi 29, Nowy Sącz
 • Stołówka szkolna ul. Rokitniańczyków 26, Nowy Sącz
 • Ciastkarnia, bufet ul. Jagiellońska 84, Nowy Sącz